Akıllı şehre giden yol nereden geçer? Başkanlar & kent yöneticileri öğrenmeye açık olmalı.

March 5, 2019

 

Şirketlerin CEO’ları, yöneticileri ve çalışanları kendilerini geliştirmek için eğitimler ve danışmanlık hizmetleri alıyor. Özel sektör, rekabette bir adim önde olmak için sürekli bir değişim, dönüşüm içinde. 

 

Peki, milyonlarca bireyin refahını sağlamak, iş ve istihdam olanaklarını arttırmak, herkese eşit ulaşım, sağlık, kültür, sanat ve sosyal hizmetleri sunmak için çalışmasını beklediğimiz yerel yönetimlerde durum ne? 

 

Belediye Başkanları ve kent yöneticileri öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye daha çok zaman ayırmalı. 

 

Teknoloji hızla değişiyor. Yasal düzenlemeler üzerine tartışmalar yapılamadan, yenilikçi çözümleri şehirlerde görmeye başlıyoruz. Bu hıza, şehir yönetimine talip olan belediye başkanları ve ekiplerinin de ayak uydurması gerekiyor. Bir vatandaş̧ olarak, yerel yönetimlerin yenilikçi çözümler hakkında fikir sahibi olurken bu çözümlerin vatandaşın hayatını kolaylaştırıp kolaylaştırmayacakları, getirecekleri ekonomik kazanımlar, taşıdıkları riskler... vb. hakkında “bilgiye dayalı” fikir sahibi olmalarını bekliyorum.

 

Yıllardır ülke içinde ve dışında şehirlerin daha sürdürülebilir, akıllı ve yaşanılır olması için gerçekleştirilen pek çok konferansa konuşmacı ya da dinleyici olarak katılıyorum. WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler’de çalıştığım donemde, ekibimle her yıl “Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu” da dahil pek çok etkinlik düzenledik. Bu etkinlikler bilgininin paylaşıldığı, iyi örneklerin uygulamalarının nasıl hayata geçirildiğinin ve nasıl sonuçlandığının aktarıldığı ve yeni işbirliklerine imkân verecek ağ̆ geliştirme faaliyetlerinin yapıldığı, bir ya da iki gün süren etkinlikler.

 

Türkiye’de katıldığım pek çok konferansta belediye başkanları genelde bu toplantılara geç kalır, açılış̧ konuşmasında da çoğunlukla etkinlik teması ve içeriği ile örtüşmeyecek şekilde sadece icraatlarını anlatır ve her şeyi aslında ne kadar iyi yaptıklarından bahsederek tamamlar. Konuşması biter bitmez de “çok önemli” diğer programları için tüm üst yönetimi ve danışmanları ile birlikte hemen salonu terk eder. Program sarkmıştır, dinleyici sıkılmıştır.

 

Akıllı şehirlere yolculukta, kent yönetimleri yeterli donanım ve kapasiteye sahip mi?

 

Birkaç istisna dışında, baştan sona bir çalıştaya veya konferansa katılıp görüş alan, soru soran, kendi projelerini anlatıp, konuşmacıları dikkatle dinleyip, işbirlikleri geliştirmeye uğraşan belediye başkanlarını ne Türkiye’de ne de yurt dışındaki toplantılarda gördüm. Oysa, bu tür uluslararası toplantılarda kalkınma bankalarından, uluslararası sivil toplum kuruluşları ve plat
formlara kadar pek çok kaynak var. Hindistan, Meksika, Brezilya, Çin ve Avrupa Birliği ülkele
rinden gelen başkanlar bu kaynaklara rahatlıkla erişip, kentlerini öne çıkaracak iş birliklerine imza atıyorlar.

 

Şehircilik ile ilgili yurtdışındaki konferans ya da benzer toplantılara katılan, konuşma yapan belediye başkanı sayımız da son derece az. Bu toplantılara katılması için gönderilen yetkililerin çoğu da -birkaç istisna haricinde - açılış konuşmasını ve de bazen ilk oturumu üstünkörü dinleyip, turistik programlara katılmayı tercih ediyorlar. İş geliştirme, ağ geliştirme, proje ortakları bulma faaliyetleri ile pek ilgilenmiyorlar.

 

Konferans ve etkinlikleri özellikle örnek veriyorum; topluluk önünde konuşma, is geliştirme, iletişim, müzakere…vb. yeteneklerinin ortaya konduğu, öğrenme, bilgi ve tecrübenin paylaşılması ve kendini ifade etme bakımından yararlı araçlar. Bakıldığında, her meslek grubundan isteyen herkes, bu mevkiye talip olup seçildiği takdirde belediye başkanı olabiliyor. Bir belediye başkanı, danışman ekibi ya da üst yöneticileri kendilerini geliştirmedikleri, kendi mevkidaşlarını dinlemedikleri, dünyanın başka şehirlerindeki iyi uygulamaları etraflıca incelemedikleri sürece, yönetmeye talip oldukları şehir için nasıl bir vizyon, akıllı şehir stratejisi geliştirebilir? 

 

Sizce kent yönetimini üstlenmiş belediye başkanları ve yönetim ekipleri kendini geliştirmek için yeterince zaman ayırıyorlar mı?

 

 

 

 

Photo Credit: Joao Tzanno on Unsplash

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linked in
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square